Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Τρίγωνασκαληνό τρίγωνο

καμία από τις πλευρές και τις γωνίες του δεν είναι ίσες

ισόπλευρο τρίγωνο

οι πλευρές και οι γωνίες του είναι ίσες

ισοσκελές τρίγωνο

έχει δύο πλευρές και δύο γωνίες ίσεςορθογώνιο τρίγωνο

έχει μια γωνία ίση με 90 μοίρες*** Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι ίσο με 180


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου