Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Ευθύς και Πλάγιος Λόγος

Ευθύς Λόγος: όταν τα λόγια ενός προσώπου εκφράζονται άμεσα από το ίδιο το πρόσωπο.
- Πώς ήρθες στο σχολείο; ρώτησε η Αθηνά.
- Με το λεωφορείο, απάντησε η Νίκη.

***Στον ευθύ λόγο, πριν από τα λόγια βάζουμε τα λόγια του προσώπου παύλα (-) ή τα βάζουμε μέσα σε εισαγωγικά (" ...")

Πλάγιος Λόγος: όταν τα λόγια ενός προσώπου εκφέρονται έμμεσα, μέσω δηλαδή ενός άλλου προσώπου

Η Αθηνά ρώτησε τη Νίκη πώς ήρθε στο σχολείο και η Νίκη της απάντησε ότι πήρε το λεωφορείο.

Για να μετατρέψουμε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο κάνουμε τα παρακάτω:
χρησιμοποιούμε συνδέσμους
  • αλλάζουμε από πρώτο πρόσωπο σε τρίτο τα ρήματα
  • χρησιμοποιούμελέξεις όπως το: απάντησε, ρώτησε, φώναξε...
  • χρησιμοποιούμε συνδέσμους και φράσεις γιασυμπληρώσουμε το νόημα

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου