Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Επαναληπτικές ερωτήσεις στην Ιστορία Κεφ.:5-9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
1. Ποια γεγονότα άρχισαν να κλονίζουν τη Ρωμαϊκή Ειρήνη στις αρχές του 3ου αιώνα μ.Χ.; 2. Τι γνωρίζεται για το σύστημα της τετραρχίας;
3. Πώς καταλήξαμε από τους 4 συνάρχοντες στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο;
4. Τι γνωρίζεται για το διάταγμα των Μεδιολάνων;
5. Σε ποιες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας προχώρησε ο Κωνσταντίνος;
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
1. Γιατί ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας;
2. Ποια είναι τα γεωγραφικά πλεονεκτήματα της νέας πρωτεύουσας;
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
1. Ποια έργα έκανε ο Κωνσταντίνος στη νέα πρωτεύουσα;
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
1. Ποιες πράξεις του Κωνσταντίνου φανέρωναν την προτίμηση του προς το Χριστιανισμό; 2. Ποια στάση κράτησε απέναντι στον Χριστιανισμό ο Ιουλιανός και ποια ο Θεοδόσιος;
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
1. Γιατί ο Θεοδόσιος χώρισε την αυτοκρατορία;
2. Τι μέτρα πήρε ο ένας από τους γιούς του Θεοδόσιου όταν ανέλαβε το Ανατολικό

Ρωμαϊκό κράτοςκαι πως αυτά επηρέασαν το λαό;
3. Ποιου εχθρούς αντιμετώπισε το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος;
4. Ποιες περιοχές έχασε το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος και ποιοι τις πήραν;

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου