Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Αναγωγή στη δεκαδική μονάδα

Α. Γνωρίζουμε ολόκληρη την ποσότητα και θέλουμε να βρούμε το ένα μέρος της.

Ο κύριος Περικλής παίρνει μηνιαίο μισθό 1.280 €. Κάθε μήνα αποταμιεύει 2/10 του μισθού του.
Πόσα χρήματα αποταμιεύει
;

ΛΥΣΗ

  • Γνωρίζουμε ολόκληρη την ποσότητα:μηνιαίος μισθός: 1.280

  • Γνωρίζουμε και το 1/10 της ποσότητας: 1.280 : 10 = 128

  • Άρα τα 2/10 της ποσότητας θα είναι 2 x 128 = 256
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αποταμιεύει 256 € το μήνα.

Β. Γνωρίζουμε ένα μέρος της ποσότητας και θέλουμε να βρούμε ολόκληρη την ποσότητα.

Ο κύριος Παύλος κατανάλωσε 5/10 της μπογιάς που είχε αγοράσει για να βάψει τους τοίχους του σπιτιού του. Η μπογιά που κατανάλωσε ήταν 25 λίτρα. Πόσα λίτρα ήταν όλη η μπογιά που είχε αγοράσει;

ΛΥΣΗ

  • Γνωρίζω ότι 5/10 της μπογιάς είναι 25 λίτρα

  • Άρα το 1/10 της μπογιάς είναι 25 : 5 = 5 λίτρα

  • και επομένως τα 10/10 της μπογιάς (δηλ. ολόκληρη η ποσότητα) θα είναι 10 x 5= 50 λίτρα
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο κύριος Πάυλος είχε αγοράσει 50 λίτρα μπογιά.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου