Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

Δίνω οδηγίες

Χαρακτηριστικά οδηγιών:
*** είμαστε σύντομοι και σαφείς
*** χρησιμοποιούμε το κατάλληλο λεξιλόγιο ανάλογα με το άτομο στο οποίο

απευθυνόμαστε (φίλος, ενήλικας)
*** ακολουθούμε συγκεκριμένα βήματα και αριθμούμε τις οδηγίες.
*** χρησιμοποιούμε εικόνες, σύμβολα ή σχέδιο για να βοηθήσουμε να γίνει η οδηγία

κατανοητή.
***
σημειώνουμε πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και προτείνουμε λύσεις.


Για να δώσουμε οδηγίες χρησιμοποιούμε:
*** Ενεστώτα της οριστικής στο α’ πρόσωπο του πληθυντικού
π.χ. Κατεβαίνουμε τις σκάλες χωρίς να τρέχουμε.

*** Ενεστώτα ή Αόριστο της προστακτικής:
π.χ.Κατεβαίνετε τις σκάλες χωρίς να τρέχετε.
Κατεβείτε τις σκάλες χωρίς να τρέχετε.
*** Ενεστώτα ή Αόριστο της υποτακτικής:
π.χ.Να κατεβαίνετε τις σκάλες χωρίς να τρέχετε.
Να κατεβείτε τις σκάλες χωρίς να τρέχετε.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου